آخرین اخبار سایت :
filesell
4kia.ir
filesell
فروشگاه ساز رایگان فایل
بررسی تاثیر توربین بادی scig بر روی پایداری سیستم های قدرت


فهرست مطالب
                                                                                                                                               
عنوان                                                                                                           صفحه
چكیده...............................................................................................................1
فصل اول: مقدمه ..................................................................................................2
1-1 مقدمه........................................................................................................4
  1- 2بیان مسئله.................................................................................................6
1-3 جنبه نوآوری.................................................................................................7
1-4.اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق...........................................................................8
فصل دوم: مروری بر ادبیات........................................................................................9
2-1مقدمه. .......................................................................................................10
2-2 مروری بر تحقیقات گذشته.....................................................................................10
2-2-1 نیروگاه بادی و پایداری شبکه.............................................................................11
2-2-2 پخش بار ب...............................................................................................12
2-2-3 ظرفیت مجاز نیروگاه بادی.................................................................................13
2-3 معرفی انرژی باد و چگونگیبوجود آمدن آن....................................................................14
2-4 وضعیت پتانسیل انرژی بادی در ایران و جهان................................................................15
2-5 مزایا و معایب انرژی بادی....................................................................................16
2-6 توربین های بادی...............................................................................................17
2-6-1 طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای تکنولوژی بکار رفته..................................................17.
2-6-2 مقایسه انواع ژنراتورهای بکار رفته در نیروگاه بادی..........................................................18
2-6-2-1عملکرد در سرعت ثابت..................................................................................19
2-6-2-2 عملکرد در سرعت متغیر...............................................................................20
2-7 پایداری سیستم های قدرت........................................................................................20
2-7-1 تعریف اولیه پایداری.........................................................................................22
2-7-2انواع اغتشاش................................................................................................23
2-7-3 انواع پایداری................................................................................................23
2-7-3-1  پایداری زاویه روتور....................................................................................24
  الف) پایداری سیگنال کوچک..........................................................................................25
ب) پایداری گذرا یا پایداری اغتشاش بزرگ زاویه روتور..................................................................26
2-7-3-2 پایداری ولتاژ..............................................................................................27
2-7-3-3 پایداری فرکانس...........................................................................................27
فصل سوم: مدل سازی و کنترل..........................................................................................28
3-1 مقدمه.............................................................................................................29
3-2 توربین بادی.......................................................................................................30
3-3 چرخ دنده..........................................................................................................31
3-4 ژنراتور القایی روتور قفس سنجابی..................................................................................31
3-5 مبدل کامل  .......................................................................................................34
3-6 کاربرد انتقال پارک روی معادلات ماشین القایی......................................................................39
3-6-1 معادلات ولتاژ...................................................................................................39
3-6-2 معادلات گشتاور.................................................................................................41
3-7 فضای حالت ژنراتور القایی روتور قفسی..............................................................................41
.........................................................................................................42   Statcom 8-3
........................................................................................45Statcom 3-8-1 مدل سازی وکنترل
فصل چهارم: شبیه سازی و نتایج ..........................................................................................51
4-1 مقدمه...............................................................................................................52
4-2 شرح کلی سیستم شبیه سازی شده.....................................................................................52
4-3 سناریو اول .........................................................................................................54
4-4 سناریو دوم  ........................................................................................................58
4-4-1 مقایسه پارامترهای موثر در پایداری سیستم قدرت با سناریوی اول.................................................61
4-5 سناریو سوم..........................................................................................................67
4-5-1 مقایسه پارامترهای موثر در پایداری سیستم قدرت با سناریوی دوم...................................................69
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات..........................................................................................75
5-1 نتیجه گیری............................................................................................................76
5-2 پیشنهادات .............................................................................................................77
مراجع........................................................................................................................79
  
فهرست شکلها
                                                                                                                                                                   
عنوان                                                                                                              صفحه                                                                                   
شکل 2-1: ظرفیت کل نصب شده نیروگاه های بادی در دنیا از سال 1996 تا 2010 ...................................15
شکل2-2: سهم کشورهای جهان در کل ظرفیت نصب شده باد.................................................................16
شکل 2-3 : ساختمان توربین بادی با ژنراتور القایی قفس سنجابی ..............................................................17
شکل 2-4 : ساختمان توربین بادی با ژنراتور القایی دو سوتغذیه................................................................17
شکل 2-5 : ساختمان توربین بادی با ژنراتور سنکرون با اهنربای مغناطیس دایم.................................................18
شکل 2-6 : دسته بندی انواع پایداری در سیستم.................................................................................23
شکل 3-1: ساختمان کلی آسیاب بادی...........................................................................................29
شکل3-2  : بیان شماتیکی ماشین القایی.........................................................................................32
شکل3-3 : ساختار مبدل کامل..................................................................................................35
شکل3-4  :مدارهای crow bar.............................................................................................36
شکل3-5: بردار جریان در م...................................................................................................37
شکل3-6: بیان انتقال کلارک ..................................................................................................37
شکل (3-8): شمای کلی و مشخصه V_I برای SVC.......................................................................44
شکل (3-9): شمای کلی و مشخصه V-I برای STATCOM..................................................................44
شکل 3-10): ساختار کنترل STATCOM......................................................................................45
شکل (3-11): مدار مبدل منبع ولتاژ..........................................................................................46.
شکل ( 3-12): بلوک دیاگرام کنترلرجریان.....................................................................................47
شکل(3-13)  : دیاگرام اصولی STATCOM............................................................................ ....48
شکل (3-14)  : مبادله توان توسط استتکام....................................................................................49
شکل(3-15)  : مدار معادل استتکام..........................................................................................50.
شکل ‏4 -1:اساس جبرانسازی APF............................................................................................52
شکل ‏4 -2: سیستم قدرت مورد بررسی در محیط MATLAB/SIMULIN.............................................................53.
شکل ‏4- 3: توان اکتیو کشیده شده از طرف ناحیه اول و دوم...................................................................54.
شکل ‏4 4: توان راکتیو کشیده شده از طرف ناحیه های اول و دوم.............................................................55
شکل ‏4 5: اختلاف زوایای ژنراتورهای سیستم نسبت به ژنراتور شماره 4.....................................................56.
شکل ‏4 6: ولتاز ترمینال هرکدام از ژنراتورهای سیستم.......................................................................57.
شکل ‏4 7:تغییرات سرعت روتور ژنراتورهای سنکرون براساس پریونیت......................................................57
شکل ‏4 8: توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مزرعه بادی به سیستم قدرت..............................................59
شکل ‏4 9:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف STATCOM به سیستم قدرت.........................................60
شکل ‏4- 10: ولتاژ باس اتصال مزرعه بادی و STATCOM FI به شبکه..............................................60
شکل ‏4 11:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مجموعه مزرعه بادی و TATCOM  به سیستم قدرت ...............61
شکل ‏4 12: اختلاف زاویه های ژنراتورهای سیستم نسبت به ژنراتور شماره 4.................................................62
شکل ‏4 13: نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا..........................................................63
شکل ‏4 14:نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا (بزرگ نمایی شده)........................................64
شکل ‏4 15: نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون......................................................................65
شکل ‏4 16:نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون بزرگ نمایی شده......................................................65
شکل ‏4 17: توان های اکتیو و راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم................................................................66
شکل ‏4 18: نوسانات توان راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم....................................................................66
شکل ‏4 19: توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مزرعه بادی به سیستم قدرت.............................................67
شکل ‏4 20:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف DG به سیستم قدرت.....................................................68
شکل ‏4 21: ولتاژ باس اتصال مزرعه بادی و dGبه شبکه....................................................................68
شکل ‏4 22:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مجموعه مزرعه بادی و dG  به سیستم قدرت...........................69
شکل ‏4 23: اختلاف زاویه های ژنراتورهای سیستم نسبت به ژنراتور شماره 4.................................................70
شکل ‏4 24: نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا............................................................70
شکل ‏4 25:نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا (بزرگ نمایی شده)........................................71
شکل ‏4 26: نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون.......................................................................71
شکل ‏4 27:نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون بزرگ نمایی شده.......................................................72
شکل ‏4 28: توان های اکتیو و راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم.................................................................72
شکل ‏4 29: نوسانات توان راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم.....................................................................


فهرست جداول
                                                                                           
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول ‏4 -1:مشخصات شبکه قدرت شبیه سازی شده...........................................................................53
جدول ‏4- 2: مشخصات مزرعه بادی متصل شده به ناحیه دوم.................................................................58                      
                          
مبلغ قابل پرداخت 45,000 تومان
                                                                                     
                   
نظرات

درباره سایت

About Us

معمار دانلود سایتی برای ارائه مطالب و پروژه های معماری ایجاد گردیده است.
مدیر سایت: حسین محمدی

موضوعات

Category

پیوندهای روزانه

Daily Link

لینک های سایت

Links

جدید ترین مطالب

Recent Posts
جستجو
آمار سایت
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
امروز :
آخرین بروز رسانی :
فایل سل معمار دانلود
بهتربن فروشگاه پروژه های دانشجویی و تخصصی معماری اعم ار پروژه پاورپوینت واتوکد 3D max و پایان نامه
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید.
memaranfarda.sellfile.ir
فورکیا معمار دانلود
سایت فروش پروژه های تخصصی معماری با درحه علمی عالی
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید.
WWW.YourSite.IR
وبسایت معمارک
پروژه هایی را که در وبسایت معمار دانلود پیدا نمیکنید به وبسایت معمارک سر بزنید
به همراه مقالات و فایل های گرافیکی مذهبی
www.memarc.ir
§قــالب گــراف§
قالب گراف وبسایتی پراز قالب های
زیبا و حرفه ای ومخصوص سایتهای
WWW.GHALEBGRAPH.IR
خرید آسان شارژ
برای خرید شارژ مستقیم اینجا کلیک کنید
memardl.1000charge.com
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic